ویژگی ها

  • مــناسب برای دردهــای مزمن و دائمی.
  • رها سازی انقبـــاض، سفتی و تنش درماهیچه ها.
  • افزایش گردش خون و گرم شدن عمیق تر ماهــیچه ها.
  • کاهش استرس و اضطراب.

درباره ماساژ هات استون میکس

ماساژ پیشرفته هات استون میکس، هرنوع تنش، انقباض و سختی عضله ها را آزاد کرده وهمچنین گردش خون و متابولیسم را دربدن به سرعت افزایش می دهد.

درهرجلسه 75 دقیقه ای ماساژ پیشرفته هات استون میکس، سنگ های صاف و گرم شده با آب داغ بر روی نقاط کلیدی بدن قرارمی گیرند تا ریلکسیشن عمیق تری را برای ماساژ گیرنده مهیا کند و سپس تراپیست های مجرب، یک ماساژ تنظیم شده با توجه به نیازهای بدن شما تدارک دیده، که ایجاد یک تجربه ریلکسی و شفابخش را برای تن و روان شما میسرمی کند. با توجه به این که این ماساژ، ماساژی با ترکیب یکی از ماساژهای اصلی و ماساژ هات استون می باشد، جلسه ماساژ با نام ماساژ پیشرفته هات استون میکس، نام گذاری شده است.

که خود این جلسه 75 دقیقه ای درترکیب با یکی از چهارماساژعمیق ماهیچه درجلسات دوساعته ویژه شبدا باعث می شود که تجربه ای ورای آرامش را با خود درپایان جلسه به همراه ببرید.

رزرو جلسه ماساژ
می خواهم ماساژ بگیرم