شیفت های جداگانه بانوان و آقایان در تمامی مراکز شبدا ماساژ

مشاوره، پاسخ گویی و ارائه خدمات، هر روز بجز روزهای تعطیل رسمی به صورت جداگانه، برای شیفت بانوان از 8 صبح الی 14 ظهر و برای شیفت آقایان از ساعت 15 تا 21 به جز روزهای سه شنبه امکان پذیر می باشد که در این روز، شیفت های بانوان و آقایان عوض می شود.

به علت اینکه برای بعضی خانم های شاغل امکان حضور درشیفت صبح امکان پذیر نمی باشد، این تعویض شیفت، بیشتربرای راحتی خانم های شاغل می باشد.

درادامه اینکه، در روزهای تعطیل رسمی، تراپیست ها و اعضا همه مراکزبرای تجدید و بازیابی انرژی و ارائه سرویس مطلوب تر در روزهای آتی، درتعطیلات بوده و کلیه مراکزتعطیل می باشند.

می خواهم ماساژ بگیرم