جلسات ماساژ شبدا با گارانتی 100% ای

شبدا، خدمات ماساژ خود را در قالب جلسات ماساژهای یک ساعته و جلسات ماساژهای دو ساعته هات استون میکس ویژه شبدا برای مشتریان خود ارائه می نماید. برگزاری جلسات ماساژ یک ساعته با پیشنهاد استفاده حداقل هر هفته یک جلسه، با هدف دسترسی به تسکین و آرامش و جلسات ماساژهای دو ساعته هات استون میکس ویژه شبدا با پیشنهاد و استفاده حداقل هر ماه یک جلسه با هدف دسترسی به حداکثر تسکین و آرامش.

همه جلساتی که در شبدا برگزار می گردند دارای گارانتی 100% ای تعویض جلسه، بدون هرگونه سوالی، در صورت عدم رضایت می باشند که در ادامه به ویژگی ها، ترکیب زمانی، آپشن آروما جلسات، ریلکس کارت های هدیه، آپشن شرینگ میهمان جلسات و شیفت ها و ساعات کاری جداگانه بانوان و آقایان، اشاره خواهد شد.

می خواهم ماساژ بگیرم