چرا همین حالا؟

چرا همين حالا؟

چرا همين لحظه بايد اقدام کنم؟

و يا با خريد در اين لحظه به چه امتيازات ديگری علاوه از امتياز خريد ماساژهای ريلکسی مستمر و امتياز انتخاب شبدا، به دست می آورم؟

و يا لطفاً به من بيشتر توضيح بدهيد که انگيزه بسيار مهم خريد در لحظه اکنون چيست که من ديگر نتوانم، تصميم خريد خود را موکول به بعد و يا مشورت با ديگران نمايم؟

و يا در صورتی که همين لحظه اقدام به پيش ثبت نام و يا ثبت نام کامل برای انتخاب يکی از پکيج های عضويت شبدا کنم، به چه مزايای بيشتر ديگری می توانم برسم؟

به خاطر سلامتی

به خاطر سلامتی از دست رفته توسط استرس و زوال موهبت تکرار نشدنی عمر تا اين لحظه.

 

عوامل استرس زايی در زندگی های شهری امروزی مانند:

 • موضوعات قانونی، حوادث غير مترقبه، تعهدات اجتماعی بيش از اندازه، مسئوليت ها و تعهدات مالی، انواع نگرانی و چالش هاي کاری و خانوادگی، چالش های مربوط به کارهايی که دوست نداريم و به ناچار انجام می دهيم، تغييرات در عادات خواب، تغييرات زياد در امور روزمره، چالش ها و مسائل خانوادگی و ارتباط با همسر و فرزندان، چالش های مرتبط با مسائل جنسی و زناشويی، نگراني های مربوط به آينده، مشکلات در حوزه تحصيل، ترافيک های روزانه شهری، نگرانی های مربوط به مراقبت های بهداشتی و سلامتی خود و اعضا خانواده و ...

و در پی آن، وفور نشانه های استرس مانند:

بي ثباتی خلق، تحريک پذيری، بي انگيزگی، بي قراری، مشکلات خواب، جر و بحث فراوان، سرما خوردگی های مکرر، عدم تمرکز کافی، لذت نبردن از زندگی، کناره گيری از مردم، تپش قلب بالا و افزايش دم و بازدم، زود رنجی، مشکلات خواب، وابستگی به الکل، دارو و سيگار، خستگی زود هنگام پيری زودرس، اضطراب، افسردگی، غمگين بودن و ...

همه و همه باعث به وجود آمدن تاثيرات عميق تر استرس مانند موارد زير می شوند:

 • آمار بالای بيماری ها، بر اثر مسائل عصبي روانی (بيش از دو سوم)
 • آمار بالاي مصرف داروهای مرتبط به بيماري هايی با منشاء استرس
 • آمار بالای بيماري های سخت درمان مانند سرطان ها، سکته ها و بيماری هاي کليوی
 • آمار بالای مرگ و مير بر اثر اين نوع بيماری ها
 • ورود مردم کشور عزيزمان به جرگه غمگین ترين مردم جهان

ما را به اين نتيجه مي رسانند که به اندازه کافي دير شده است و موهبت تکرار نشدنی عمر، توسط قاتلي درونی و خاموش به نام استرس از دست می رود و اگر تعللی هم تا اين لحظه براي جبران صورت گرفته باشد، از اين لحظه می توانيم براي جبران اقدام کنيم و اين فرصت تکرارنشدنی عمر را به آسانی از دست ندهيم. البته اگر واقعاً متوجه هستيم که سلامتی در حقيقت قيمت ندارد.

 

2. به خاطر امتيازها و مشوق های مالی برای خريد در اين لحظه:

 • امکان استفاده از امتياز برگزاری جلسه ماساژ ريلکسی معارفه فقط يک بار در عمر در مراکز شبدا براي انتخاب يکی از پکيج های عضويت طلائي، الماس و يا رويال با گارانتي عودت وجه در صورت احياناً نارضايتی بدون هيچ سوالي و در صورت رضايت طرفين و قطعی شدن عضويت، با تخفيف 100% ای، با خريد در اين لحظه.
 • امکان استفاده از امتياز تخفيف های ويژه (200 هزار تا 1 ميليون تومان) برای خريد يکی از پکيج های عضويت طلائی، الماس و يا رويال با يکی از رويکردهای توربوشارژ، فرمينگ و تناسب اندام، مادرهود و آزادسازی جوانی در اين لحظه.
 • امکان استفاده از عودت وجه 200 هزار تومانی تا 1.2 ميليون توماني با فعال سازی امتياز شگفت انگيز نهفته در کارت های دعوت پکيج های الماس و رويال، در 20 روز پس از برگزاری اولين جلسه و يا جلسه معارفه، با خريد در اين لحظه
 • و در آخر همچنين امتياز تکرارنشدني سورپرايز فصل با خريد در اين لحظه.

 

3. به خاطر امتياز معنوی و مشارکت در حرکت بديع شبدا با خريد در اين لحظه:

 • امتياز لذت بردن از مشارکت موثر  در حرکت بزرگ شبدا براي ايجاد اشتغال 15هزار نفری و حصول آرامش برای 100هزار نفر عضو با انواع عضويت های:
 • طلائی، الماس و يا رويال در 500 مرکز تخصصي ورزش و ماساژ در سراسر کشور عزيزمان توسط تيمی با ارزش های بنيادين و منطبق بر اصول طبيعي جهان هستي و ماموريت شخصی و سازمانی «بهتر کردن حال انسان ها».

و در نهايت اين که:

قبل از تکميل ظرفيت عضوگيری برای اين دوره و رفتن به ليست انتظار براي عضويت شبدا و قرار گرفتن در جمع اعضای خاص و متشخص شبدا، همين الان براي شروع ارسال پيام صحيح خوشی به 75 تريليون سلولتان و استفاده از ترکيب استراحت، لذت، تفريح و درمان در پکيج های عضويت شبدا ماساژ، اولين تايم ممکن را تحت عنوان جلسه ماساژ ريلکسی معارفه، رزرو کنيد.

می خواهم ماساژ بگیرم