امتیازات و مزایای عضویت پکیج 21 ماهه شبدا ماساژ ( عضویت رویال)

آخر هر غمی، غم بيشتر و آخر هر شادی، شادی بيشتری است، انتخاب کنيم شادی را، انتخاب کنيم آرامش را، انتخاب کنيم سلامتی را، انتخاب کنيم انرژی و تندرستی را.

 به لطف انتخاب اين پکيج عضويت، به راحتی می‌توانيم برای خودمان، اعضاء خانواده‌مان و دوستان و آشناهايمان شادی را گسترانيده و بپراکنيم.

اين عضويت، يک برنامه‌ريزی کاملاً منعطف با يک سری امتيازها اختصاصی است که با مشاوره کارشناسان و متخصصان حوزه آماده‌سازی جسمانی، روان‌شناسی و جامعه شناسی طراحی، توليد و ارائه شده است که هدف نهايی استفاده از اين امتيازها و برنامه‌ها، داشتن سهم بيشتری از احساس خوب خوشبختی است.

اگر ويژگی‌های افراد خاص شبداماساژ را داريد و به لحاظ مالی، دست و بالتان بازتر است، برای انتخاب عضويت رويال شبدا ماساژ يک لحظه هم تعلل نکنيد.

اين عضويت مي‌تواند تمامی رويکردهای توربوشارژ،  فرمينگ و تناسب اندام، مادرهود و آزادسازی جوانی را شامل شود که تمرکز غالب امتيازها و آپشن‌های طراحی‌شده در اين پکيچ بر روی عضو، اعضای خانواده و دوستان و آشنايان عضو صورت گرفته که حاوی موارد زير می‌باشد:

 • ۲۱ جلسه ماساژ ريلکسی مستمر مجانی،
 • گارانتی سی روزه عودت وجه حق عضويت، در صورت احياناً هرگونه نارضايتی، بدون هيچ سوالی،
 • گارانتی تک تک جلسات پکيج عضويت، در صورت احياناً هرگونه نارضايتی، بدون هيچ سوالی،
 • امکان استفاده از تبديل جلسات پکيج عضويت به جلسات VIP شرينگ ميهمان و حتي با آپشن آروماتراپی،
 • امکان استفاده از تبديل سه جلسه از پکيج عضويت به سه پکيج تک جلسه‌ای هديه با يکی از بيست مناسبت مختلف شبدا ماساژ به هرکسی و به هر آدرسی به‌صورت فيزيکی و يا مجازی،
 • امکان استفاده از شارژ دو جلسه ماساژ ريلکسی کارت دعوت مجانی برای دو نفر از دوستان و آشنايان عضو که سلامتی آنها، اولويت شماره يک شما است،
 • امکان استفاده از دو جلسه ماساژ ريلکسی مجانی آپشن تشويق برای کارآیی و اثربخشی بيشتر در صورت استفاده از امتيازها و آپشن‌های پکيج عضويت، حداکثر تا ۲۱ هفته،
 • امکان دريافت منافع مالی امتياز شگفت انگيز نهفته در کارت دعوت، تا ۱.۲ ميليون تومان، در صورت اقدام به رزرواسيون قطعی و تبديل به عضويت در ۲۰ روز اول پس از برگزاری اولين جلسه ماساژ ريلکسی و سپس تبديل اين جلسه معارفه دعوت به يکی از پکيج‌های عضويت شبدا ماساژ،
 • امکان استفاده از مشاوره و برنامه ريزی پزشک شبدا برای تک‌تک جلسات رويکرد انتخابی پکيج عضويت به صورت مجانی،
 • امکان استفاده از سرويس ارائه شده در سالن بيوتی شبدا، در پايان هر جلسه، در راستای تحقق کامل مأموريت سازمانی شبدا برای بهترکردن حال انسان‌ها به صورت مجانی،
 • امکان استفاده از آپشن فريز در شرايط خاص،
 • امکان استفاده از تمامی موارد مذکور برای اعضاء خانواده عضو،
 • امکان حضور و مراوده در جمع اعضاء خاص و متشخص شبدا ماساژ،
 • با نتيجه شادی‌بخش برای عضو در پايان دوره پکيج عضويت در صورت استفاده از تمامی امتيازها و آپشن‌های طراحی شده،
 • به همراه يک تخفيف ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به دوره بعدی ثبت نام و امکان استفاده از سورپرايز فصل،

همگی فقط و فقط در برابر یک پرداختی رضایت بخش، لذت بخش و شادی بخش.

*قابل ذکر است اعتبار عضويت ۲۱ ماهه پس از برگزاری اولين جلسه (معارفه) محاسبه می‌شود.

می خواهم ماساژ بگیرم