اگر شما هم در انتخاب شغل، جزو افرادی هستید که معتقدند باید در سه مرحله-یعنی اول به کشورم، دوم به شرکتم و سوم به خودم- سود رساند و فرد مفیدی بود و از طرفی دیگر به عمق نتایج فاجعه‌آمیز اضطراب و استرس بر سلامتی جامعه آگاه هستید؛ به ما بپبوندید. در شبدا عاشقانه ماموریت زندگی خود را "بهتر کردن حال انسان ها" برمی‌گزینید. چنان‌چه چنین شخصیت والایی دارید و میل شدید درونی برای بهترکردن حال دیگران را در خود احساس می‌کنید، درخواست خود را برای مشارکت در اقتصاد این حرکت پویا، در فرم زیر وارد کنید و شانس خود را برای پیوستن به افرادی با استقلال مالی و تبدیل‌شدن به یکی از پردرآمدترین مدیران زن و مرد این مرزوبوم امتحان نمایید.

یادمان باشد که هر انسانی به اندازه‌ی آرزوهایش بزرگ می‌شود، به اندازه‌ی اقدامی که می‌کند موفقیت کسب می‌کند و به میزانی که تصمیم می‌گیرد اثربخش باشد، می تواند انسانی موثر شود و تفاوت ایجاد کند.

لطفا برای ایجاد تفاوت، قدم اول را بردارید


می خواهم ماساژ بگیرم